โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:30  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home
Welcome
 
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
31/7 หมู่ 9 เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 02-989-6451 -3
 
แผนที่โรงเรียน อ่านต่อ >
 
  แผนที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
  http://www.facebook.com/npmschool 
 
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน อ่านต่อ >
 
  ประกาศเลขที่นักเรียน ม.3 ที่สอบผ่าน 
  ประกาศนักเรียน ม.6 ที่สอบผ่าน 
 
กิจกรรมต่างๆ อ่านต่อ >
 

ละคร โครงการออม ก่อน อุดม

เข้าร่วมงานมุสลิม family Day

มอบรางวัลส่งเสริมการออมแด่ครู

ถ่ายทำรายการ Money DIY

ถ่ายทำโรงเรียนธนาคาร

โรงเรียนธนาคาร(อิสลาม )หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน อ่านต่อ >
 

7 องค์กรสตรี เยี่ยมขมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร เยื่ยมชมโรงเรียน

ม.มหานครแนะแนวการศึกษา
 
ระบบประกันคุณภาพ อ่านต่อ >
 

โรงเรียนคุณธรรม

พัฒนาระบบการศึกษานพม.

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
 
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย อ่านต่อ >
 

ค่ายสิ่งแวดล้อม

ค่ายอนุรักษ์ม.5

พี่น้องสัมพันธ์สายใยนพม.ปี55
 
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน. อ่านต่อ >
 

กิจกรรมเข้าค่ายลล.-นน.ม.1

กิจกรรมเข้าค่ายลล.-นน.ม.2

กิจกรรมเข้าค่ายลล.-นน.ม3
 
ทัศนศึกษา อ่านต่อ >
 

ม.1 เมืองโบราณ

ม.2 เมืองโบราณ

ม.4 และ ม.5 เกาะรัตนโกสินทร์
 
ข่าวสาร/กิจกรรม อ่านต่อ >
 
กิจกรรมวันแม่กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมวันแม่กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ขอแสดงความยินดีแม่ตัวอย่าง นพม.ปี56 ขอแสดงความยินดีแม่ตัวอย่าง นพม.ปี56 
พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา 
กำหนดกิจกกรรมประจำปีการศึกษา2556 กำหนดกิจกกรรมประจำปีการศึกษา2556 
โครงการ น้องกำพร้าเรียนดีมีทุนให้ จาก WAMY โครงการ น้องกำพร้าเรียนดีมีทุนให้ จาก WAMY 
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็กกำพร้า ขอให้อัลลอฮฺตอบแทนความดีงามกันท่าน อามีน
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS 
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ 
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution