โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:30  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > ข่าวสาร/กิจกรรม > ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียน
ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียน
 

ผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution