โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Feb 21, 2018 17:42  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
ข่าวสาร/กิจกรรม
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
วันวิชาการ
แนะนำโรงเรียน
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ
 

โครงการอบรม

เตรียมความพร้อม (ครูผู้น้อย ) สู่วิทยฐานะ

รางวัลนพรัตน์เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา สาขาเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2553

อุทยานการเรียนรู้และ มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

(โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม)

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution