โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Feb 21, 2018 17:52  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
ข่าวสาร/กิจกรรม
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
วันวิชาการ
แนะนำโรงเรียน
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา
 

รวมยอดเงินทุนทั้งหมด 341,000 บาท
ม.ต้นได้คนละ 2,500 บาท จำนวน 65 คน
ม.ปลายได้คนละ 3500 บาท จำนวน 51 คน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน น้องๆจะได้มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นเยาวชนทีดีต่อไป

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution