โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Feb 21, 2018 17:39  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
ข่าวสาร/กิจกรรม
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
วันวิชาการ
แนะนำโรงเรียน
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > ประกาศเลขที่นักเรียน ม.3 ที่สอบผ่าน
ประกาศเลขที่นักเรียน ม.3 ที่สอบผ่าน
 

เลขที่นักเรียนสอบผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นักเรียนผ่านทุกคน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นักเรียนผ่านทุกคน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

            เลขที่ 1 , 3 – 9 , 11 – 14 , 16 – 26, 28 – 44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

            เลขที่ 1 – 18 , 20 – 30 , 32 – 40

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

            เลขที่ 1– 6 , 8 – 12 , 15 – 20, 22 – 34 , 36 – 42

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

            เลขที่ 1– 5 , 7 ,9 – 18 , 21 – 43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

            เลขที่ 3 , 5 – 14 , 16 – 18 , 20 - 45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

            เลขที่ 1– 29 , 31 - 35

นักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้ไปรายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และซ่อมให้เสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution