โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:28  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > ประกาศนักเรียน ม.6 ที่สอบผ่าน
ประกาศนักเรียน ม.6 ที่สอบผ่าน
 

ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
           นักเรียนสอบผ่านทุกคน

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
           เลขที่สอบผ่าน คือ เลขที่ 1 - 19, 21 - 40

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
           นักเรียนสอบผ่านทุกคน

มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
           นักเรียนสอบผ่านทุกคน

มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
           นักเรียนสอบผ่านทุกคน

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution