โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:28  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > 
 
   7  หัวข้อ หน้าที่ 1  จาก 1 หน้า
ระเบียบและข้อบังคับ 
    
ข้อห้ามสำหรับนักเรียน 
    
มารยาทและการแสดงความเคารพ 
    
ระเบียบการลาหยุด 
    
ระเบียบการมาและกลับจากโรงเรียน 
    
การฝ่าฝืนระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และการพิจารณาลงโทษ 
    
ระเบียบการลาออก 
    
Previous Page - 1 - Next Page
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution