โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:30  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม
 
   12  หัวข้อ หน้าที่ 1  จาก 1 หน้า
กิจกรรมวันแม่กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมวันแม่กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    
ขอแสดงความยินดีแม่ตัวอย่าง นพม.ปี56
ขอแสดงความยินดีแม่ตัวอย่าง นพม.ปี56 
    
พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา 
    
กำหนดกิจกกรรมประจำปีการศึกษา2556
กำหนดกิจกกรรมประจำปีการศึกษา2556 
    
โครงการ น้องกำพร้าเรียนดีมีทุนให้ จาก WAMY
โครงการ น้องกำพร้าเรียนดีมีทุนให้ จาก WAMY 
    ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็กกำพร้า ขอให้อัลลอฮฺตอบแทนความดีงามกันท่าน อามีน
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS 
    
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมสู่วิทยาฐานะ 
    
ประชุมคุณภาพโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์
ประชุมคุณภาพโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 
    
ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียน
ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเยี่ยมชมงานธนาคารโรงเรียน 
    
ประชุมครูแนะแนว เรื่องนักเรียนโควต้า
ประชุมครูแนะแนว เรื่องนักเรียนโควต้า 
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ประชุมครูแนะแนว มากกว่า 40 โรงเรียน เพื่อส่งรายชื่อนักเรียนโควต้า
โครงการยุวชนประชาธิปไตย
โครงการยุวชนประชาธิปไตย 
    โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ยุวชนประชาธิปไตย
คณะครูจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน
คณะครูจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน 
    15 มีนาคม 2552 คณะผู้บริหารและครู จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย เยี่ยมชมสถานศึกษา
Previous Page - 1 - Next Page
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution