โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:31  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > 
 
   17  หัวข้อ หน้าที่ 1  จาก 1 หน้า
รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบประจำปี 2556
รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบประจำปี 2556 
    รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบประจำปี 2556
กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการแบบองค์รวม
กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการแบบองค์รวม 
    
ปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 7/7/56
ปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 7/7/56 
    
ตรวจสุขภาพประจำปี 2556.
ตรวจสุขภาพประจำปี 2556. 
    
ค่ายคุณธรรมปี56
ค่ายคุณธรรมปี56 
    
English-Arabic Camp
English-Arabic Camp 
    English-Arabic Camp
ค่ายคณิต-วิทย์11-13ต.ค.55
ค่ายคณิต-วิทย์11-13ต.ค.55 
    
เปิดโลก ปตท. ณ นพม. 10/9/55
เปิดโลก ปตท. ณ นพม. 10/9/55 
    
เรียนรู้เศรษฐกิจอาเซียน ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรียนรู้เศรษฐกิจอาเซียน ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    
แนะแนวศึกษาต่อแบบพี่ๆน้องๆ7/8/55
แนะแนวศึกษาต่อแบบพี่ๆน้องๆ7/8/55 
    
กีฬาคลายเครียด(ปล่อยของต้องสำแดง)
กีฬาคลายเครียด(ปล่อยของต้องสำแดง) 
    
มอบทุนการศึกษา 2555
มอบทุนการศึกษา 2555 
    
ปลูกต้นไม้เพื่อแม่
ปลูกต้นไม้เพื่อแม่ 
    
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
    
นักเรียนสายวิทย์ - คณิตศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแพทย์
นักเรียนสายวิทย์ - คณิตศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแพทย์ 
    
Previous Page - 1 - 2 - Next Page
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution