โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:30  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา
 
   3  หัวข้อ หน้าที่ 1  จาก 1 หน้า
ม.1 เมืองโบราณ
ม.1 เมืองโบราณ 
    
ม.2 เมืองโบราณ
ม.2 เมืองโบราณ 
    กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์สถานช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ม.4 และ ม.5 เกาะรัตนโกสินทร์
ม.4 และ ม.5 เกาะรัตนโกสินทร์ 
    
Previous Page - 1 - Next Page
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution