โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Mar 24, 2019 2:31  
     
   
Home
แผนที่โรงเรียน
ประกาศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบผ่าน
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
กิจกรรมต่างๆ
ประกาศข่าว
หน่วยงานต่างๆศึกษาดูงาน
ระบบประกันคุณภาพ
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
ข่าวสาร/กิจกรรม
แนะนำโรงเรียน
วันวิชาการ
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > 
 
   4  หัวข้อ หน้าที่ 1  จาก 1 หน้า
เว็บไซต์ จัดหางาน http://lmi.doe.go.th  
    เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดหางานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 
    
ภาพข่าวพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ มัธยม 
    
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา 
    
Previous Page - 1 - Next Page
 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution